Polonium Nucleus 208Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  208Po     84     124     0      

Polonium Nucleus 208Po Layered View

208Po

 

208Po

Polonium Nucleus 208Po Front View

208Po

Polonium Nucleus 208Po Back View

208Po

Polonium Nucleus 208Po Left View

208Po

Polonium Nucleus 208Po Right View