Polonium Nucleus 207Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  207Po     84     123     -5/2      

Polonium Nucleus 207Po Layered View

207Po

 

207Po

Polonium Nucleus 207Po Front View

207Po

Polonium Nucleus 207Po Back View

207Po

Polonium Nucleus 207Po Left View

207Po

Polonium Nucleus 207Po Right View