Polonium Nucleus 206Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  206Po     84     122     0      

Polonium Nucleus 206Po Layered View

206Po

 

206Po

Polonium Nucleus 206Po Front View

206Po

Polonium Nucleus 206Po Back View

206Po

Polonium Nucleus 206Po Left View

206Po

Polonium Nucleus 206Po Right View