Polonium Nucleus 205Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  205Po     84     121     -5/2      

Polonium Nucleus 205Po Layered View

205Po

 

205Po

Polonium Nucleus 205Po Front View

205Po

Polonium Nucleus 205Po Back View

205Po

Polonium Nucleus 205Po Left View

205Po

Polonium Nucleus 205Po Right View