Polonium Nucleus 204Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  204Po     84     120     0      

Polonium Nucleus 204Po Layered View

204Po

 

204Po

Polonium Nucleus 204Po Front View

204Po

Polonium Nucleus 204Po Back View

204Po

Polonium Nucleus 204Po Left View

204Po

Polonium Nucleus 204Po Right View