Polonium Nucleus 203Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  203Po     84     119     -5/2      

Polonium Nucleus 203Po Layered View

203Po

 

203Po

Polonium Nucleus 203Po Front View

203Po

Polonium Nucleus 203Po Back View

203Po

Polonium Nucleus 203Po Left View

203Po

Polonium Nucleus 203Po Right View