Polonium Nucleus 202Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  202Po     84     118     0      

Polonium Nucleus 202Po Layered View

202Po

 

202Po

Polonium Nucleus 202Po Front View

202Po

Polonium Nucleus 202Po Back View

202Po

Polonium Nucleus 202Po Left View

202Po

Polonium Nucleus 202Po Right View