Polonium Nucleus 201Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201Po     84     117     -3/2      

Polonium Nucleus 201Po Layered View

201Po

 

201Po

Polonium Nucleus 201Po Front View

201Po

Polonium Nucleus 201Po Back View

201Po

Polonium Nucleus 201Po Left View

201Po

Polonium Nucleus 201Po Right View