Polonium Nucleus 201mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201mPo     84     117     13/2      

Polonium Nucleus 201mPo Layered View

201mPo

 

201mPo

Polonium Nucleus 201mPo Front View

201mPo

Polonium Nucleus 201mPo Back View

201mPo

Polonium Nucleus 201mPo Left View

201mPo

Polonium Nucleus 201mPo Right View