Polonium Nucleus 200Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  200Po     84     116     0      

Polonium Nucleus 200Po Layered View

200Po

 

200Po

Polonium Nucleus 200Po Front View

200Po

Polonium Nucleus 200Po Back View

200Po

Polonium Nucleus 200Po Left View

200Po

Polonium Nucleus 200Po Right View