Polonium Nucleus 199Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199Po     84     115     -3/2      

Polonium Nucleus 199Po Layered View

199Po

 

199Po

Polonium Nucleus 199Po Front View

199Po

Polonium Nucleus 199Po Back View

199Po

Polonium Nucleus 199Po Left View

199Po

Polonium Nucleus 199Po Right View