Polonium Nucleus 198Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  198Po     84     114     0      

Polonium Nucleus 198Po Layered View

198Po

 

198Po

Polonium Nucleus 198Po Front View

198Po

Polonium Nucleus 198Po Back View

198Po

Polonium Nucleus 198Po Left View

198Po

Polonium Nucleus 198Po Right View