Polonium Nucleus 197Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197Po     84     113     -3/2      

Polonium Nucleus 197Po Layered View

197Po

 

197Po

Polonium Nucleus 197Po Front View

197Po

Polonium Nucleus 197Po Back View

197Po

Polonium Nucleus 197Po Left View

197Po

Polonium Nucleus 197Po Right View