Polonium Nucleus 196mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  196mPo     84     112     -11      

Polonium Nucleus 196mPo Layered View

196mPo

 

196mPo

Polonium Nucleus 196mPo Front View

196mPo

Polonium Nucleus 196mPo Back View

196mPo

Polonium Nucleus 196mPo Left View

196mPo

Polonium Nucleus 196mPo Right View