Polonium Nucleus 196Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  196Po     84     112     0      

Polonium Nucleus 196Po Layered View

196Po

 

196Po

Polonium Nucleus 196Po Front View

196Po

Polonium Nucleus 196Po Back View

196Po

Polonium Nucleus 196Po Left View

196Po

Polonium Nucleus 196Po Right View