Polonium Nucleus 195Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195Po     84     111     -3/2      

Polonium Nucleus 195Po Layered View

195Po

 

195Po

Polonium Nucleus 195Po Front View

195Po

Polonium Nucleus 195Po Back View

195Po

Polonium Nucleus 195Po Left View

195Po

Polonium Nucleus 195Po Right View