Polonium Nucleus 194Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  194Po     84     110     0      

Polonium Nucleus 194Po Layered View

194Po

 

194Po

Polonium Nucleus 194Po Front View

194Po

Polonium Nucleus 194Po Back View

194Po

Polonium Nucleus 194Po Left View

194Po

Polonium Nucleus 194Po Right View