Polonium Nucleus 193Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  193Po     84     109     -3/2      

Polonium Nucleus 193Po Layered View

193Po

 

193Po

Polonium Nucleus 193Po Front View

193Po

Polonium Nucleus 193Po Back View

193Po

Polonium Nucleus 193Po Left View

193Po

Polonium Nucleus 193Po Right View