Polonium Nucleus 192Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  192Po     84     108     0      

Polonium Nucleus 192Po Layered View

192Po

 

192Po

Polonium Nucleus 192Po Front View

192Po

Polonium Nucleus 192Po Back View

192Po

Polonium Nucleus 192Po Left View

192Po

Polonium Nucleus 192Po Right View