Polonium Nucleus 191Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  191Po     84     107     -3/2      

Polonium Nucleus 191Po Layered View

191Po

 

191Po

Polonium Nucleus 191Po Front View

191Po

Polonium Nucleus 191Po Back View

191Po

Polonium Nucleus 191Po Left View

191Po

Polonium Nucleus 191Po Right View