Polonium Nucleus 190Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  190Po     84     106     0      

Polonium Nucleus 190Po Layered View

190Po

 

190Po

Polonium Nucleus 190Po Front View

190Po

Polonium Nucleus 190Po Back View

190Po

Polonium Nucleus 190Po Left View

190Po

Polonium Nucleus 190Po Right View