Polonium Nucleus 189Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  189Po     84     105     -3/2      

Polonium Nucleus 189Po Layered View

189Po

 

189Po

Polonium Nucleus 189Po Front View

189Po

Polonium Nucleus 189Po Back View

189Po

Polonium Nucleus 189Po Left View

189Po

Polonium Nucleus 189Po Right View