Polonium Nucleus 188Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  188Po     84     104     0      

Polonium Nucleus 188Po Layered View

188Po

 

188Po

Polonium Nucleus 188Po Front View

188Po

Polonium Nucleus 188Po Back View

188Po

Polonium Nucleus 188Po Left View

188Po

Polonium Nucleus 188Po Right View