Bismuth Nucleus 212m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  212m1Bi     83     129     -9      

Bismuth Nucleus 212m1Bi Layered View

212m1Bi

 

212m1Bi

Bismuth Nucleus 212m1Bi Front View

212m1Bi

Bismuth Nucleus 212m1Bi Back View

212m1Bi

Bismuth Nucleus 212m1Bi Left View

212m1Bi

Bismuth Nucleus 212m1Bi Right View