Bismuth Nucleus 206m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  206m1Bi     83     123     4      

Bismuth Nucleus 206m1Bi Layered View

206m1Bi

 

206m1Bi

Bismuth Nucleus 206m1Bi Front View

206m1Bi

Bismuth Nucleus 206m1Bi Back View

206m1Bi

Bismuth Nucleus 206m1Bi Left View

206m1Bi

Bismuth Nucleus 206m1Bi Right View