Bismuth Nucleus 204m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  204m2Bi     83     121     17      

Bismuth Nucleus 204m2Bi Layered View

204m2Bi

 

204m2Bi

Bismuth Nucleus 204m2Bi Front View

204m2Bi

Bismuth Nucleus 204m2Bi Back View

204m2Bi

Bismuth Nucleus 204m2Bi Left View

204m2Bi

Bismuth Nucleus 204m2Bi Right View