Bismuth Nucleus 203m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  203m2Bi     83     120     25/2      

Bismuth Nucleus 203m2Bi Layered View

203m2Bi

 

203m2Bi

Bismuth Nucleus 203m2Bi Front View

203m2Bi

Bismuth Nucleus 203m2Bi Back View

203m2Bi

Bismuth Nucleus 203m2Bi Left View

203m2Bi

Bismuth Nucleus 203m2Bi Right View