Bismuth Nucleus 203m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  203m1Bi     83     120     1/2      

Bismuth Nucleus 203m1Bi Layered View

203m1Bi

 

203m1Bi

Bismuth Nucleus 203m1Bi Front View

203m1Bi

Bismuth Nucleus 203m1Bi Back View

203m1Bi

Bismuth Nucleus 203m1Bi Left View

203m1Bi

Bismuth Nucleus 203m1Bi Right View