Bismuth Nucleus 202m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  202m2Bi     83     119     17      

Bismuth Nucleus 202m2Bi Layered View

202m2Bi

 

202m2Bi

Bismuth Nucleus 202m2Bi Front View

202m2Bi

Bismuth Nucleus 202m2Bi Back View

202m2Bi

Bismuth Nucleus 202m2Bi Left View

202m2Bi

Bismuth Nucleus 202m2Bi Right View