Bismuth Nucleus 202m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  202m1Bi     83     119     -10      

Bismuth Nucleus 202m1Bi Layered View

202m1Bi

 

202m1Bi

Bismuth Nucleus 202m1Bi Front View

202m1Bi

Bismuth Nucleus 202m1Bi Back View

202m1Bi

Bismuth Nucleus 202m1Bi Left View

202m1Bi

Bismuth Nucleus 202m1Bi Right View