Bismuth Nucleus 201m4Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201m4Bi     83     118     -29/2      

Bismuth Nucleus 201m4Bi Layered View

201m4Bi

 

201m4Bi

Bismuth Nucleus 201m4Bi Front View

201m4Bi

Bismuth Nucleus 201m4Bi Back View

201m4Bi

Bismuth Nucleus 201m4Bi Left View

201m4Bi

Bismuth Nucleus 201m4Bi Right View