Bismuth Nucleus 201m3Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201m3Bi     83     118     27/2      

Bismuth Nucleus 201m3Bi Layered View

201m3Bi

 

201m3Bi

Bismuth Nucleus 201m3Bi Front View

201m3Bi

Bismuth Nucleus 201m3Bi Back View

201m3Bi

Bismuth Nucleus 201m3Bi Left View

201m3Bi

Bismuth Nucleus 201m3Bi Right View