Bismuth Nucleus 201m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201m2Bi     83     118     25/2      

Bismuth Nucleus 201m2Bi Layered View

201m2Bi

 

201m2Bi

Bismuth Nucleus 201m2Bi Front View

201m2Bi

Bismuth Nucleus 201m2Bi Back View

201m2Bi

Bismuth Nucleus 201m2Bi Left View

201m2Bi

Bismuth Nucleus 201m2Bi Right View