Bismuth Nucleus 201m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201m1Bi     83     118     1/2      

Bismuth Nucleus 201m1Bi Layered View

201m1Bi

 

201m1Bi

Bismuth Nucleus 201m1Bi Front View

201m1Bi

Bismuth Nucleus 201m1Bi Back View

201m1Bi

Bismuth Nucleus 201m1Bi Left View

201m1Bi

Bismuth Nucleus 201m1Bi Right View