Bismuth Nucleus 200m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  200m1Bi     83     117     2      

Bismuth Nucleus 200m1Bi Layered View

200m1Bi

 

200m1Bi

Bismuth Nucleus 200m1Bi Front View

200m1Bi

Bismuth Nucleus 200m1Bi Back View

200m1Bi

Bismuth Nucleus 200m1Bi Left View

200m1Bi

Bismuth Nucleus 200m1Bi Right View