Bismuth Nucleus 199m3Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199m3Bi     83     116     -29/2      

Bismuth Nucleus 199m3Bi Layered View

199m3Bi

 

199m3Bi

Bismuth Nucleus 199m3Bi Front View

199m3Bi

Bismuth Nucleus 199m3Bi Back View

199m3Bi

Bismuth Nucleus 199m3Bi Left View

199m3Bi

Bismuth Nucleus 199m3Bi Right View