Bismuth Nucleus 199m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199m2Bi     83     116     25/2      

Bismuth Nucleus 199m2Bi Layered View

199m2Bi

 

199m2Bi

Bismuth Nucleus 199m2Bi Front View

199m2Bi

Bismuth Nucleus 199m2Bi Back View

199m2Bi

Bismuth Nucleus 199m2Bi Left View

199m2Bi

Bismuth Nucleus 199m2Bi Right View