Bismuth Nucleus 199m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199m1Bi     83     116     1/2      

Bismuth Nucleus 199m1Bi Layered View

199m1Bi

 

199m1Bi

Bismuth Nucleus 199m1Bi Front View

199m1Bi

Bismuth Nucleus 199m1Bi Back View

199m1Bi

Bismuth Nucleus 199m1Bi Left View

199m1Bi

Bismuth Nucleus 199m1Bi Right View