Bismuth Nucleus 197m5Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197m5Bi     83     114     -31/2      

Bismuth Nucleus 197m5Bi Layered View

197m5Bi

 

197m5Bi

Bismuth Nucleus 197m5Bi Front View

197m5Bi

Bismuth Nucleus 197m5Bi Back View

197m5Bi

Bismuth Nucleus 197m5Bi Left View

197m5Bi

Bismuth Nucleus 197m5Bi Right View