Bismuth Nucleus 197m3Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197m3Bi     83     114     -29/2      

Bismuth Nucleus 197m3Bi Layered View

197m3Bi

 

197m3Bi

Bismuth Nucleus 197m3Bi Front View

197m3Bi

Bismuth Nucleus 197m3Bi Back View

197m3Bi

Bismuth Nucleus 197m3Bi Left View

197m3Bi

Bismuth Nucleus 197m3Bi Right View