Bismuth Nucleus 197m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197m2Bi     83     114     -23/2      

Bismuth Nucleus 197m2Bi Layered View

197m2Bi

 

197m2Bi

Bismuth Nucleus 197m2Bi Front View

197m2Bi

Bismuth Nucleus 197m2Bi Back View

197m2Bi

Bismuth Nucleus 197m2Bi Left View

197m2Bi

Bismuth Nucleus 197m2Bi Right View