Bismuth Nucleus 197m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197m1Bi     83     114     1/2      

Bismuth Nucleus 197m1Bi Layered View

197m1Bi

 

197m1Bi

Bismuth Nucleus 197m1Bi Front View

197m1Bi

Bismuth Nucleus 197m1Bi Back View

197m1Bi

Bismuth Nucleus 197m1Bi Left View

197m1Bi

Bismuth Nucleus 197m1Bi Right View