Bismuth Nucleus 196m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  196m2Bi     83     113     -10      

Bismuth Nucleus 196m2Bi Layered View

196m2Bi

 

196m2Bi

Bismuth Nucleus 196m2Bi Front View

196m2Bi

Bismuth Nucleus 196m2Bi Back View

196m2Bi

Bismuth Nucleus 196m2Bi Left View

196m2Bi

Bismuth Nucleus 196m2Bi Right View