Bismuth Nucleus 196m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  196m1Bi     83     113     7      

Bismuth Nucleus 196m1Bi Layered View

196m1Bi

 

196m1Bi

Bismuth Nucleus 196m1Bi Front View

196m1Bi

Bismuth Nucleus 196m1Bi Back View

196m1Bi

Bismuth Nucleus 196m1Bi Left View

196m1Bi

Bismuth Nucleus 196m1Bi Right View