Bismuth Nucleus 195m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195m2Bi     83     112     -29/2      

Bismuth Nucleus 195m2Bi Layered View

195m2Bi

 

195m2Bi

Bismuth Nucleus 195m2Bi Front View

195m2Bi

Bismuth Nucleus 195m2Bi Back View

195m2Bi

Bismuth Nucleus 195m2Bi Left View

195m2Bi

Bismuth Nucleus 195m2Bi Right View