Bismuth Nucleus 195m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195m1Bi     83     112     1/2      

Bismuth Nucleus 195m1Bi Layered View

195m1Bi

 

195m1Bi

Bismuth Nucleus 195m1Bi Front View

195m1Bi

Bismuth Nucleus 195m1Bi Back View

195m1Bi

Bismuth Nucleus 195m1Bi Left View

195m1Bi

Bismuth Nucleus 195m1Bi Right View