Bismuth Nucleus 190m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  190m1Bi     83     107     -10      

Bismuth Nucleus 190m1Bi Layered View

190m1Bi

 

190m1Bi

Bismuth Nucleus 190m1Bi Front View

190m1Bi

Bismuth Nucleus 190m1Bi Back View

190m1Bi

Bismuth Nucleus 190m1Bi Left View

190m1Bi

Bismuth Nucleus 190m1Bi Right View