Bismuth Nucleus 189m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  189m1Bi     83     106     1/2      

Bismuth Nucleus 189m1Bi Layered View

189m1Bi

 

189m1Bi

Bismuth Nucleus 189m1Bi Front View

189m1Bi

Bismuth Nucleus 189m1Bi Back View

189m1Bi

Bismuth Nucleus 189m1Bi Left View

189m1Bi

Bismuth Nucleus 189m1Bi Right View