Bismuth Nucleus 187m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  187m2Bi     83     104     13/2      

Bismuth Nucleus 187m2Bi Layered View

187m2Bi

 

187m2Bi

Bismuth Nucleus 187m2Bi Front View

187m2Bi

Bismuth Nucleus 187m2Bi Back View

187m2Bi

Bismuth Nucleus 187m2Bi Left View

187m2Bi

Bismuth Nucleus 187m2Bi Right View