Bismuth Nucleus 187m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  187m1Bi     83     104     1/2      

Bismuth Nucleus 187m1Bi Layered View

187m1Bi

 

187m1Bi

Bismuth Nucleus 187m1Bi Front View

187m1Bi

Bismuth Nucleus 187m1Bi Back View

187m1Bi

Bismuth Nucleus 187m1Bi Left View

187m1Bi

Bismuth Nucleus 187m1Bi Right View